หน้าแรกเกี่ยวกับเราเว็บลิงค์ติดต่อเรา

 

       เป็นเวลา20ปีแล้วที่วารสารเสนารักษ์เหล่าแพทย์ได้เสนอข่าวสารอย่างต่อเนื่องซึ่งบางฉบับอาจจะล่าช้าไปบ้างเนื่องจากทางคณะผู้จัดทำวารสารเสนารักษ์เหล่าแพทย์ส่วนใหญ่มีแต่นายทหารที่เกษียณอายุแล้ว แต่ไม่อยากอยู่เฉย ผลงานที่ออกมาปรากฎต่อสายตาท่านผู้อ่านดังที่ผ่านมานั้นก็กรุณาติชมมาด้วยที่ webmaster@saenarakloapatjournal.com ซึ่งทางคณะผู้จัดทำวารสารเสนารักเหล่าแพทย์จะได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

          อนึ่ง วารสารเสนารักษ์เหล่าแพทย์ไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการใดๆทั้งสิ้น

          วันที่ 31 กรกฎาคม  วารสารเสนารักษ์เหล่าแพทย์ได้รับพระเมตาจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒณาพรรณวดี เสด็จพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

                                                                                                 รายละเอียดเพิ่มเติม

รู้ไว้ ห่างไกลโรค
วิธีป้องกันไข้หวัด 2009
ไข้หวัดชนิดนี้ เดิมถูกเรียกว่า "ไข้หวัดหมู" ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อ.. More>>
มะเร็งคืออะไร
มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติ.. More>>
สมุนไพรไทยมีดีกว่าที่คิด
คำว่า สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชที่ใช้ ทำเป็นเครื่องยา สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ.. More>>
10 วิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
ในแต่ละวันเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารมากมาย มีคำแนะนำจากหลายสำนักให้กินนั่น ห้ามกินนี่จนไม่รู้จะเชื่อใครดี วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับง่ายๆ ของการกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพอย่างเต.. More>>

ประวัติวันสำคัญของกองทัพไทย
วันกองทัพไทย
ในอดีตวันที่ 25 มกราคม จะฉลองว่าเป็นวันกองทัพไทย แต่ต่อมาในปี 2549 ได้เปลี่ยนมาเป็น วันที่ 18 มกราคม เนื่องจาก.. More>>
วันกองทัพบก
การกำหนดว่าวันไหนเป็นวันที่ระลึกของเหล่าทัพใด เริ่มมีมาตั้งแต่สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี .. More>>
วันทหารผ่านศึก
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดงานวันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรม.. More>>
วิวัฒนาการ ทางการแพทย์
การแพทย์สมัยใหม่
ในปี พ.ศ. 2485 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม.. More>>
การแพทย์ยุคใหม่ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้งทั้งทางด้านเทคโนโลยีการประมวลผล ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ลาธารณสุขมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง .. More>>

ข่าวสารด้านการแพทย์
9 โรคร้าย....คุกคามวัยเกษียณ
ปกติร่างกายคนเราจะเริ่มมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ตั้งแต่อายุ ๓๐ ปีขึ้นไป.. More>>
ปวดศีรษะแบบไหน? ต้องรีบพบแพทย์
ปวดศีรษะเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย อาการปวดมีหลายภาวะ เช่น มีไข้ เครียด อดนอน.. More>>
ทำความรู้จัก "โรคซึมเศร้า" และวิธีการดูแล ฟื้นฟู จิตใจ
.. More>>