หน้าแรกเกี่ยวกับเราเว็บลิงค์ติดต่อเรา
ประวัติวันสำคัญของกองทัพไทย
วันทหารผ่านศึก

       วันทหารผ่านศึก
ทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
   
      ความสำคัญวันทหารผ่านศึก 
        เพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก อีกทั้งให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเชิดชูเกียรติและเอื้ออาทรต่อทหารผ่านศึก 

      ประวัติวันทหารผ่านศึก 
        เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดงานวันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก ผู้ที่เสียสละเพื่อรักษาประเทศชาติ เนื่องจากทหารผ่านศึกบางคนได้รับบาดเจ็บจนต้องทุพพลภาพ เสียแขน ขา หรืออวัยวะที่สำคัญบางอย่างทำให้ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้เหมือนกับคนปกติ อีกทั้งไม่เป็น ที่ต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมส่วนรวม เนื่องจากขาดความสามารถในการประกอบอาชีพ ดังนั้นทางคณะรัฐบาลจึงได้กำหนดวันทหารผ่านศึกขึ้น เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญ ของทหารผ่านศึก รวมถึงให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ทหารผ่านศึก 

      กิจกรรมในวันทหารผ่านศึก
        1. จัดนิทรรศการเผยแพร่วีรกรรมของทหารผ่านศึก
        2. วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
        3. จำหน่ายดอกป้อปปี้ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทหารผ่านศึก 
 
เข้าดู(1995)


ประวัติวันสำคัญของกองทัพไทยมาใหม่ล่าสุด
A00013 20:1:2554 -  วันกองทัพบก (1613)
A00011 22:6:2010 -  วันทหารผ่านศึก (1995)
A00010 22:6:2010 -  วันกองทัพไทย (5182)
ดูทั้งหมด>>