หน้าแรกเกี่ยวกับเราเว็บลิงค์ติดต่อเรา
       วารสารเสนารักษ์เหล่าแพทย์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพ่ความรู้เกี่ยว ความเคลื่อนไหวและวิวัฒนาการทางการแพทย์ และยังเป็นสื่อกลางที่เชื่อมต่อระหว่างบุคลที่สนใจความรู้ทางด้านการแพทย์เพื่อนำไปประดับความรู้เพิ่มเติมรวมทั้งช่วยต่อยอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้านหนึ่ง