หน้าแรกเกี่ยวกับเราเว็บลิงค์ติดต่อเรา
นโยบายเว็บไซต์ www.websmartpro.net


เว็บไซต์ www.websmartpro.net  นี้ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมให้การค้าแบบพาณิชย์อีเลคโทรนิค หรือการค้าระบบ E-Commerce เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในเมืองไทยและประเทศใกล้เคียง โดยยึดหลักการที่ว่า "สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ให้กับธุรกิจด้วยระบบ E-Commerce โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้" เป็นธรรมดาของการอยู่ร่วมกันในสังคม จะต้องมี กฏ กติกาและมารยาทที่เป็นข้อกำหนดมาตรฐานของการอยู่ร่วมกัน เว็บไซต์ www.websmartpro.net  ก็เหมือนกับสังคมอื่นๆทั่วไป ซึ่งจำเป็นจะต้องมี กฏ กติกาและมารยาท เพื่อปกป้องความดีงามของศีลธรรมและวัฒนธรรมอันล้ำค่าซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งสถาบันหลักอันเป็นที่เคารพยิ่งของพวกเราทุกคน นั่นคือ สถาบันชาติ ศาสนา และ พระมาหกษัตริย์ ดังนั้นจึงขอกำหนดกติกาและมารยาทในการใช้บริการเว็บ www.websmartpro.net   ดังนี้

  1. ไม่อนุญาตให้โฆษณาประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าที่ผิดต่อศีลธรรม และ/หรือผิดกฏหมายของบ้านเมืองผ่านระบบเว็บไซต์ www.websmartpro.net  ถ้าพบ จะถูกลบทิ้งทันที 
  2. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อความใดๆ อันเป็นการลบหลู่ หรือล่วงละเมิดต่อสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา(ทุกศาสนา) และ พระมหากษัตริย์ ผ่านเว็บไซต์ www.websmartpro.net  โดยเด็ดขาด ถ้าพบจะทำการลบทิ้งทันที 
  3. การกระทำของสมาชิกที่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดต่างๆ ในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้ดูแลเว็บ www.websmartpro.net  แต่ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกคนนั้นเอง 
  4. กรณีเกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย ,วาตภัย ,แผ่นดินไหว หรือไฟไหม้ จนเป็นเหตุให้ ระบบการทำงานและ/หรือ ข้อมูลเสียหาย ในกรณีนี้ผู้ดูแลเว็บ www.websmartpro.net   จะทำการช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ แต่จะไม่รับประกันการได้คืนมาของข้อมูล อันเกิดจากสาเหตุดังกล่าว 
  5. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆในเว็บไซต์ www.websmartpro.net  นี้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 
  6. สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการที่เว็บไซต์ www.websmartpro.net  แห่งนี้ จะถือว่าได้ยอมรับข้อกำหนดทั้ง 6 ข้อข้างต้นแล้ว โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 7/3/2550 9:08:33